مركز مشاوره آويژه مركز مشاوره آويژه .

مركز مشاوره آويژه

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج توسط سازمان مديريت صنعتي زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن كردسن سيس شده و سنندج – بلوار تكيه و چمن وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شهرداري قم


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج ورودي مهر ماه

 • كارداني فني فناوري اطلاعات – اينترنت و شبكه هاي گسترده
 • كارداني حرفه اي مديريت – سرپرستي توزيع كالا و خدمات
 • كارداني حرفه اي مديريت – سرپرستي تشكلهاي صنفي
 • كارداني حرفه اي مديريت – بهرهوري واحدهاي صنفي
 • كارداني حرفه اي حسابداري – حسابداري مالي
 • كارداني حرفه اي زرگاني – انرداري

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج ورودي بهمن ماه

 • كارداني فني فناوري اطلاعات – اينترنت و شبكه هاي گسترده
 • كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
 • كارداني حرفه اي حسابداري – حسابداري مالي
 • كارداني حرفه اي امور بيمه
 • كارداني حرفه اي امور بورس

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج ورودي مهر ماه

 • مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات
 • كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري مالي

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج ورودي بهمن ماه

 • مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات
 • كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار
 • كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري مالي

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج نيز ۱۷۶ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

دانشگاه علمي كاربري سازمان مديريت صنعتي سنندج اسن كردسن و سنندج – بلوار تكيه و چمن واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۸۷-۳۳۶۶۴۶۲۰ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

پذيرش اين دانشگاه شرايط اختصاصي خاصي ندارد.

 • وسيله اياب و ذهاب : ندارد
 • سلف سرويس : ندارد
 • خوابگاه : ندارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به سازمان مديريت صنعتي سنندج ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۸:۴۴ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي سازمان بازرگاني استان كردستان

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن توسط موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت، معدن و تجارت زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن كردسن سيس شده و سنندج – خيان پاسداران پشت پاساژ بهاره جنب معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي اسن كردسن وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن ورودي مهر ماه

 • كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
 • كارداني حرفه اي حسابداري – حسابداري مالي
 • كارداني حرفه اي زاريابي

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن ورودي بهمن ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن ورودي مهر ماه

 • كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات تجاري
 • كارشناسي حرفه اي مديريت اسناد و مدارك
 • كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري مالي

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن ورودي بهمن ماه

 • ندارد

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن نيز ۱۷۶ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

دانشگاه علمي كاربري سازمان زرگاني اسن كردسن اسن كردسن و سنندج – خيان پاسداران پشت پاساژ بهاره جنب معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي اسن كردسن واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۸۷-۳۳۲۳۲۵۵۶ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

پذيرش اين دانشگاه شرايط اختصاصي خاصي ندارد.

 • وسيله اياب و ذهاب : دارد
 • سلف سرويس : دارد
 • خوابگاه : دارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به سازمان زرگاني اسن كردسن ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي سازمان زرگاني اسن كردسن

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۷:۰۱ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج توسط موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زير مجموعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن كردسن سيس شده و سنندج – انتهاي خ فلسطين – پايين تراز دانشگاه جامع پيام نور وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي صنايع دستي سنندج ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي صنايع دستي سنندج مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي صنايع دستي سنندج ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج ورودي مهر ماه

 • كارداني حرفه اي هنرهاي تجسمي – نقاشي
 • كارداني حرفه اي گردشگري
 • كارداني حرفه اي روابط عمومي
 • كارداني حرفه اي امور فرهنگي – امور موزه
 • كارداني حرفه اي امور دفتري

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج ورودي بهمن ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج ورودي مهر ماه

 • كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط بيروني
 • كارشناسي حرفه اي مديريت گردشگري
 • كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي – برنامه ريزي فرهنگي
 • كارشناسي حرفه اي گرافيك – پوستر و نشانه

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج ورودي بهمن ماه

 • ندارد

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي صنايع دستي سنندج شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج نيز ۱۷۷ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

دانشگاه علمي كاربري صنايع دستي سنندج اسن كردسن و سنندج – انتهاي خ فلسطين – پايين تراز دانشگاه جامع پيام نور واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۸۷-۳۳۲۸۴۱۴۷ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

پذيرش اين دانشگاه شرايط اختصاصي خاصي ندارد.

 • وسيله اياب و ذهاب : ندارد
 • سلف سرويس : ندارد
 • خوابگاه : ندارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي صنايع دستي سنندج مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به صنايع دستي سنندج ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۳:۵۴ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي امام حسين (ع) – استان كردستان

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن توسط فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اسن كردسن زير مجموعه معاونت تربيت و آموزش سد كل سپاه پاسداران به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن كردسن سيس شده و سنندج – خيان جام جم- جنب صدا و سيما وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي قم


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن ورودي مهر ماه

 • كارداني حرفه اي حقوق – امور ضابطين قضايي
 • كارداني حرفه اي تربيت مروج سياسي

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن ورودي بهمن ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن ورودي مهر ماه

 • كارشناسي حرفه اي حقوق – ارشاد امور كيفري

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن ورودي بهمن ماه

 • ندارد

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن نيز ۱۲۴ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

دانشگاه علمي كاربري امام حسين (ع) – اسن كردسن اسن كردسن و سنندج – خيان جام جم- جنب صدا و سيما واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۸۷-۳۳۶۲۸۰۶۸ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

پذيرش اين دانشگاه شرايط اختصاصي خاصي ندارد.

 • وسيله اياب و ذهاب : ندارد
 • سلف سرويس : ندارد
 • خوابگاه : ندارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به امام حسين (ع) – اسن كردسن ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي امام حسين (ع) – اسن كردسن

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۷:۲۶ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج توسط موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي مهارت زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن كردسن سيس شده و سنندج – كمربندي بهشت محمدي – جنب نساجي وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شركت شهركهاي صنعتي اسن قم


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج ورودي مهر ماه

 • كارداني فني مكانيك خوو
 • كارداني فني برق – سيسات الكتريكي ساختمان
 • كارداني فني برق – برق صنعتي
 • كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
 • كارداني فني ابزار دقيق
 • كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
 • كارداني حرفه اي دوخت و تكنولوژي لس
 • كارداني حرفه اي امور تعاون

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج ورودي بهمن ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج ورودي مهر ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج ورودي بهمن ماه

 • ندارد

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج نيز ۱۰۳ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

دانشگاه علمي كاربري فني و حرفه اي سنندج اسن كردسن و سنندج – كمربندي بهشت محمدي – جنب نساجي واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۸۷-۳۳۳۸۳۶۱۰ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

پذيرش اين دانشگاه شرايط اختصاصي خاصي ندارد.

 • وسيله اياب و ذهاب : ندارد
 • سلف سرويس : ندارد
 • خوابگاه : ندارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به فني و حرفه اي سنندج ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي فني و حرفه اي سنندج

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۳:۵۹ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي جهاد كشاورزي استان كردستان (سنندج)

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) توسط موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي زير مجموعه وزارت جهاد كشاورزي به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن كردسن سيس شده و سنندج – بلوار پاسداران – جنب شهرك پيام وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد قم


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) ورودي مهر ماه

 • كارداني فني گياه پزشكي
 • كارداني فني دامپروري – پرورش زنبور عسل
 • كارداني فني غني – گياهان دارويي و معطر
 • كارداني فني غني – گل و گياهان زينتي
 • كارداني فني غني – توليدات گلخانه اي
 • كارداني فني غني – توليد و فراوري انگور
 • كارداني فني غني – توليد و پرورش نهال
 • كارداني فني غني – توليد قارچهاي خوراكي
 • كارداني فني غني – پرورش توتفرنگي
 • كارداني فني آب و خاك – عمران اراضي كشاورزي
 • كارداني فني آب و خاك – زهكشي و بهسازي خاك
 • كارداني فني آب و خاك – انتقال و توزيع آب كشاورزي
 • كارداني فني امور زراعي – توليدات زراعي
 • كارداني فني امور زراعي – توليد دانه هاي روغني

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) ورودي بهمن ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) ورودي مهر ماه

 • مهندسي فناوري غني – توليدات گلخانه اي

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) ورودي بهمن ماه

 • ندارد

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) نيز ۱۱۶ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

دانشگاه علمي كاربري جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) اسن كردسن و سنندج – بلوار پاسداران – جنب شهرك پيام واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۸۷-۳۳۷۲۲۳۷۱ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

فرزندان ديپلمه كشاورزان و روسييان داراي زمين كشاورزي و فارغ التحصيلان دوره هاي متوسطه كاردانش و فني و حرفه اي كشاورزي ييد شوراي اسلامي روس و اداره جهاد كشاورزي محل سكونت ميتوانند سهميه آزاد پذيرش و از تخفيف شهريه ويژه برخوردار شوند و مييست متعهد گردند كه پس از فراغت از تحصيل يكي از واحدهاي توليدي مشغول به كار گردند.

 • وسيله اياب و ذهاب : ندارد
 • سلف سرويس : ندارد
 • خوابگاه : ندارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج) ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي جهاد كشاورزي اسن كردسن (سنندج)

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۵۱:۵۱ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي استان قم

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم توسط موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي مهارت زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن قم سيس شده و قم – خ امام خميني (ره)- بلوار شهيد حاج خداكرم-روبروي نظام وظيفه سابق- انتهاي كوچه ۴- مركز امام خميني(ره) وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي اداره كل ورزش و جوانان قزوين


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم ورودي مهر ماه

 • كارداني فني مكانيك خوو
 • كارداني فني مكانيك – سيسات مكانيكي ساختمان
 • كارداني فني جوشكاري
 • كارداني فني برق – سيسات الكتريكي ساختمان
 • كارداني فني برق – برق صنعتي
 • كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
 • كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم ورودي بهمن ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم ورودي مهر ماه

 • مهندسي فناوري مكانيك خوو
 • مهندسي فناوري مكانيك – سيسات حرارتي و برودتي
 • كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم ورودي بهمن ماه

 • ندارد

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم نيز ۱۰۳ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

دانشگاه علمي كاربري اداره كل فني و حرفه اي اسن قم اسن قم و قم – خ امام خميني (ره)- بلوار شهيد حاج خداكرم-روبروي نظام وظيفه سابق- انتهاي كوچه ۴- مركز امام خميني(ره) واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۲۵-۳۶۶۴۴۴۵۳ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

پذيرش اين دانشگاه شرايط اختصاصي خاصي ندارد.

 • وسيله اياب و ذهاب : ندارد
 • سلف سرويس : ندارد
 • خوابگاه : ندارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به اداره كل فني و حرفه اي اسن قم ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي اداره كل فني و حرفه اي اسن قم

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۳:۴۹ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي توسط مركز جهاني علوم اسلامي قم زير مجموعه مركز جهاني علوم اسلامي قم به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن قم سيس شده و قم – بلوار سميه خيان شهيد قدوسي( ۱۶ متري عس آد)مقايل كوي ۴ پلاك ۱۱ وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي علوم و فنون قزوين


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي ورودي مهر ماه

 • كارداني حرفه اي روابط عمومي
 • كارداني حرفه اي امور فرهنگي

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي ورودي بهمن ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي ورودي مهر ماه

 • كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي – برنامه ريزي فرهنگي
 • كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – امور رسانه

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي ورودي بهمن ماه

 • ندارد

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي نيز ۱۹۱ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

دانشگاه علمي كاربري دانشگاه جهاني علوم اسلامي اسن قم و قم – بلوار سميه خيان شهيد قدوسي( ۱۶ متري عس آد)مقايل كوي ۴ پلاك ۱۱ واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۲۵-۳۷۸۳۱۲۶۰ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

پذيرش اين دانشگاه شرايط اختصاصي خاصي ندارد.

 • وسيله اياب و ذهاب : ندارد
 • سلف سرويس : ندارد
 • خوابگاه : ندارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به دانشگاه جهاني علوم اسلامي ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي دانشگاه جهاني علوم اسلامي

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۱:۳۰ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

شرايط معافيت از سربازي به طور دقيق چيست؟

۵٫۰
۰۱

شرايط معافيت از سرزي بر اساس قوانين سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا بسيار گسترده مي شد . بنابراين مشمولين يد براي اطلاع از اين شرايط معافيت از سرزي مطالعات بسياري انجام دهند . اما اين سوال اينجا پيش خواهد آمد كه مشمول به چه كسي گفته مي شود ؟ مشمولين به آن دسته از افراد ذكوري گفته مي شود كه وارد سن ۱۹ سالگي شده و يد براي خدمت دوره ي ضرورت اقدام كرده و مراحل اعزام را پشت سر بگذرانند . اما صد زيادي از اين جوانان حاضر نيستند ۲ سال از عمر خود را خدمت بگذرانند .

شرايط معافيت از سرزي

آن ها به دنل روش راحت و آساني هستند بتوانند از شرايط معافيت از سرزي استفاده كرده و معافيت سرزي خود را بگيرند . اما سوال مشمولين اين مرحله اين خواهد بود كه شرايط معافيت از سرزي به چه مشموليني تعلق مي گيرد ؟ براي پاسخ به اين سوال همانطور كه لا نيز اشاره كرديم شرايط معافيت سرزي بسيار گسترده بوده و سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا قوانين بسياري را براي انواع معافيت ها وضع كرده است . اول از هر چيز مشمولين يد بدانند كه انوع معافيت هاي بسياري وجود دارند كه آن ها مي توانند از طريق آن ها معافيت دائم خود را بگيرند . ما اين مقاله به انواع معافيت ها نيز اشاره خواهيم كرد .

شرايط معافيت از سرزي كفالت

شرايط معافيت از سرزي كفالت از شرايطي است كه به مشموليني تعلق مي گيرد كه مي خواهند از معافيت كفالت استفاده كنند . اگر بخواهيم راجع به شرايط معافيت از سرزي كفالت به طور كلي صحبت كنيم يد بگوييم معافيت كفالت سرزي داراي سه شرط اصلي مي شد كه اينجا آن ها را توضيح خواهيم داد .

اصلي ترين شرايط معافيت از سرزي كفالت :

 • مشمول يد به سن ۱۹ سالگي رسيده شد بتواند براي معافيت كفالت سرزي اقدام كند .
 • مشمولين نيد به هيچ عنوان وارد غيبت شده شد .
 • مشمول يد تنها فذرند ذكور لاي ۱۸ سال خانواده شد .

اين سه شرط اصلي از شرايط معافيت از سرزي كفالت مي شد كه مشمولين توجه به آن ها مي توانند براي اين نوع معافيت اقدام كنند . اما به جز سه شرط اصلي شروط ديگري نيز وجود دارد كه مشمولين يد به آن ها دقت كنند . بر اساس ماده ۴۴ از قوانين معافيت كفالت مشمولين مي توانند شرايط زير از خدمت ضرورت معاف شوند .

 • مشمول تنها فرزند ذكور و نگهدارنده پ خود شد كه نيازمند مراقبت است .
 • مشمول يد تنها فرزند ذكور لاي ۱۸ سال ما فاقد شوهر خود شد . كه بر اصر فوت شوهر يا طلاق تنها شد .
 • مشمول تنها برا تني خواهري شد كه نه پ و ما دارد و نه شوهر و فرزندي .
 • مشمول تنها برا سرپرست برا كبير خود شد كه نيازمند مراقبت بوده و فاقد پ و ما و همسر و فرزند شد .
 • مشمول يد تنها سرپرست برا صغير خود شد .
 • مشول تنها سرپرست جد پي يا جد ماي فاقد همسر و فرزند شد .
 • مشمول تنها سرپرست جده پي يا ماي فاقد همسر و فرزند شد .
 • مشمول يد همسرش فوت كرده شد و داراي فرزند بوده و ازدواج مجدد نكرده شد .

شرايط معافيت از سرزي براي ايرانيان مقيم خارج از كشور

شرايط معافيت از سرزي براي ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي به اين صورت خواهد بود كه : مشمولين غايبي كه مقيم خارج از كشور هستند و حداقل سه سال خارج اقامت دارند مي توانند انتهاي سال ۱۴۰۰ هر سال به مدت دور و هر ر نيز به مدت ۳ ماه مي توانند كشور تردد داشته بشند و از شرايط معافيت از سرزي براي ايرانيان مقيم خارج از كشور استفاده كنند .

شرايط معافيت از سرزي تك فرزندي

شرايط معافيت از سرزي تك فرزندي يكي از شرايطي است كه شامل حال خيلي از مشمولين مي شود . اگر بخواهيم توضيح بيشتري راجع به اين نوع معافيت بدهيم يد بگوييم كه اين نوع معافيت مرتبط انواع معافيت كفالت مي شد . يكي از شرايط معافيت از سرزي تك فرزندي اين است كه مشمولين نيد براي گرفتن اين توع معافيت غيبت داشته شند . از ساير شرايط معافيت سرزي تك پسري مي توان به شرايط زير اشاره كرد :

 • پ مشمول داراي سن ۷۰ به لا شد . البته شرايط ديگر كه پ كمتر از سن ۷۰ سال دارد اما داراي بيماري است و نيازمند مراقب مي شد مشمولين مي توانند از شرايط معافيت سرزي تك پسري استفاده كنند و معافيت كفالت خود را بگيرند .
 • صورتي كه پ مشمول فوت شده يا ما آن از شوهرش جدا شده شد نيز مشمول مي تواند از شرايط معافيت سرزي تك فرزندي استفاده كرده و مدارك معافيت خدمت معافيت خود را بگيرند .

شرايط معافيت از سرزي طلاق

شرايط معافيت از سرزي طلاق براي آن دسته از افرادي است كه مي خواهند از معافيت كفالت ما استفاده كرده و كارت معافيت خود را بگيرند . كساني مي توانند از شرايط معافيت سرزي طلاق بهره مند شوند كه شروط ريذ ذا داشته شند :

 1. مشمول نيد پ داشته شد . يعني يا پ يد قيد حيات نشد يا به واسطه ي طلاق از ما جدا شده شد .
 2. مشمول يد تنها فرزند لاي ۱۸ سال ما طلاق گرفته ي خود شد بتواند از شرايط معافيت سرزي طلاق بهره مند شود .
 3. مشمول يد بعد از رسيدن به سن مشمولين مراحل خواست معافيت كفالت خود را انجام دهد وارد غيبت نشود . همانطور كه مي دانيد مشموليني كه وارد غيبت مي شوند نمي توانند از معافيت كفالت استفاده كنند .

مشمولين هم چنين يد نظر داشته شند كه ما بعد از طلاق نيد ازدواج كرده شد فرزندش از معافيت سرزي طلاق استفاده كند . اگر مدت طلاق ما كمتر از ۳۰ ماه شد . مشمولين به طور موقت معاف شده و پس از گذشت ۳۰ ماه اگر ما هم چنان مجرد مانده بود و قيد حيات بود معافيت دائم براي مشمولين صا خواهد شد .

شرايط معافيت از سرزي چشم

شرايط معافيت از سرزي چشم از انواع معافيت هايي است كه مشمولين مي توانند از آن ها استفاده كرده و براي گرفتن معافيت پزشكي سرزي اقدام كنند . معافيت پزشكي خدمت سرزي يكي از شايع ترين انواع معافيت ها مي شد كه مشمولين توجه به مدت زمان معافيت پزشكي سرزي و آماده كردن
مدارك مورد نياز معافيت پزشكي خدمت سرزي
مي توانند از اين معافيت ها استفاده كنند . شرايط معافيت سرزي چشم به آن دسته از افرادي تعلق مي گيرد كه بر اساس قوانين بخش بيماري هاي چشم كه از سوي سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا تصويب شده است داراي مشكلات بينايي شند .

بر اساس بند ۱ از ثوانين بيماري هاي چشمي افرادي كه هيپرمتروپي سيكلوپلژي كامل دارند بر اساس اين ماده قوانين مي توانند معافيت كفالت دائم يا معافيت از خدمات رزمي خود را بگيرند .

 • هيپرمتروپي سيكلوپلژي كامل صورتي كه بيش از ۶ ديوپتر يك چشم شد . مشمولين مي توانند از معافيت دائم استفاده كنند .
 • براي دارندگان مك كارشناسي و لاتر مقدار هيپرمتروپي يد لاتر از ۸ شد مشمول بتواند از شرايط معافيت سرزي چشم استفاده كند .
 • هيپرمتروپي سيكلوپلژي كامل صورتي كه بين ۳ ۶ ديوپتر يك چشم شد عث معافيت رزمي مي شود .
 • براي دارندگان مكك كارشناسي و لاتر اين مقدار يد بين ۳ ۸ ديوپتر هر چشم شد .

مشمولين مي توانند براي مشاوره معافيت و هم چنين مشاوره معافيت پزشكي مركز مشاوره خدمت سرزي تماس گرفته مشاورين متخصص ما مركز مشاوره نظام وظيفه اطلاعات كامل تمامي زمينه هاي مرتبط معافيت را اختيارشان بگذارند . اعتماد شما عث دلگرمي ما خواهد بود .

انواع معافيت ها براي مشمولين :

 • معافيت كفالت سرزي : به آن دسته از انواع معافيت ها گفته مي شود كه مشمولين توجه به داشتن شرايط معافيت از سرزي مي توانند كفالت پ ، ما يا ساير بستگان خود را گرفته و از معافيت كفالت سرزي بهره مند شوند .
 • معافيت پزشكي سرزي : به معافيت هاي گفته مي شود كه مشمولين مي توانند از طريق بيماري براي آن ها اقدام كرده و داشتن شرايط معافيت از سرزي مي توانند براي معافيت اقدام كنند .
 • معافيت تحصيلي : اين نوع معافيت براي مشموليني است كه قصد دارند ادامه تحصيل دهند . بنابراين سازمان نظام وظيفه براي اين افراد شرايطي تعيين كرده كه بتوانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند .
 • معافيت بخشودگي سني : به آن دسته از معافيت هاي گفته مي شود كه مشمولين غايب مي توانند از آن استفاده كرده و شرط سني اين نوع معافيت مهم ترين بخش بحساب مي آيد.
 • معافيت ايثارگران : اين نوع معافيت به مشموليني تعلق مي گيرد كه فرزندان ايثارگران ، جانزان و آزادگان هستند .
 • معافيت مددجويان : معافيتي است كه براي اعضا سازمان هاي بهزيستي و كميته ي امداد نظر گرفته مي شود .

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه نظام وظيفه

شرايط معافيت از سرزي به طور دقيق چيست؟

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

شرايط معافيت از سرزي به طور دقيق چيست؟

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۶:۱۱ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي بهزيستي و تامين اجتماعي استان قزوين

۰٫۰
۰۰

دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين يكي از دانشگاه هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه راسي نظام آموزش مهارت و فناوري وابسته به وزارت علوم، هر سال دوره هاي مهر و بهمن و دو مقطع كارداني و كارداني به كارشناسي از طريق ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجو مي پذيرد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجت مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي و غيردولتي امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور است. بنابراين افرادي كه ميخواهند مهارتهاي عملي و كاربردي را زمان كم يكي از رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي موجود دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي فراگرفته و آگاهي از شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي از اين مهارت كسب و كار مورد علاقه خود استفاده كنند، ميتوانند بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين ثبت نام كنند.

دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين توسط موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواست دانشگاه جامع علمي كاربردي اسن قزوين سيس شده و قزوين – جاده قديم قزوين كرج – نرسيده به سه راه شهر صنعتي-جنب نمايندگي سايپا ،مجتمع بهزيستي ۷۲ تن شهيد وافع است.

نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين شامل آموزشهايي است كه هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس اسنداردها و صلاحيتهاي شغلي و كيد بر اخلاق حرفه اي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار سطح مطلوب تربيت مي نمايد. قبل از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه علمي كاربردي به داوطلن توصيه ميشود دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را دقت مطالعه نمايند.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين به تمام كساني كه تمايل به يادگيري سريع و كسب تجربه، براي ورود به زار كار و فعاليت اقتصادي را دارند، توصيه ميشود. اين دانشگاه شرايط لازم براي لا بردن سطح دانش و تجربه را به صورت يكجا فراهم كرده و مدارك كارداني و كارشناسي آن مورد ئيد وزارت علوم ميشد. از اين رو صورتي كه تمايل به تحصيلي يكي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين را داريد ميتوانيد مطالعه ادامه متن علاوه بر اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين ، اطلاعات جامه اي را كسب نماييد و يا صورت نياز به اطلاعات تكميلي از مشاوره ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي مركز مشاوره آويژه بهرمند شويد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام بدون كنكور كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي ني ريز


ليست رشته ها و انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

هر داوطلب ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي براساس ميزان علاقمندي به رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

افرادي كه مرحله اول ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين پذيرفته شوند براي پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور يد قبل از ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات خود را سايت هم اوا وارد كنند. داوطلن لازم است تمام مدارك اوليه شامل تصوير صفحات شناسنامه، تصوير پشت و روي كارت ملي، تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان و تصوير مك ديپلم خود را اسكن كرده و سايت هم آوا آپلود نمايند.

بعد از تكميل نمودن اطلاعات اوليه سايت هم آوا نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند. براي انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين مييست از گروه و كد زيرگروه آموزشي، رشته هاي تحصيلي و ديپلم هاي مرتبط داراي اولويت پذيرش، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، و نيز جنسيت پذيرش ( منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ) اطلاع داشته شيد. براي اطلاع از دوره ها و مقاطع پذيرش، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي، ليست رشته ها و كد اشتغال علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين ما همراه شيد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين ورودي مهر ماه

 • كارداني حرفه اي مشاركتهاي مردمي
 • كارداني حرفه اي مددكاري اجتماعي – مددكاري كودك
 • كارداني حرفه اي مددكاري اجتماعي – مددكاري خانواده
 • كارداني حرفه اي تربيت مربي پيش دبسني

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين ورودي بهمن ماه

 • ندارد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين ورودي مهر ماه

 • كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك
 • كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – خانواده
 • كارشناسي حرفه اي تربيت مربي پيش دبسني
 • كارشناسي حرفه اي آسيب شناسي اجتماعي – پيشگيري از اعتياد

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين ورودي بهمن ماه

 • ندارد

كد اشتغال و تعريف شاغل دانشگاه جامع علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

انتخاب رشته و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين به دو صورت سهميه آزاد و سهميه مشاغل انجام ميشود. داوطلن شاغل مراكز دولتي و غير دولتي به صورت سهميه مشاغل پذيرش شده و براي هر مركز يك كد اشتغال تعريف ميشود كه اطلاعات آن دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي وجود دارد. مركز جامع علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين شاغل به فردي اطلاق ميگردد كه وزارت راه و شهرسازي و يا زيرمجموعه هاي بعه آن حرفه منطبق رشته انتخابي مشغول به كار شد. كد اشتغال دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين نيز ۱۱۵ است.

شماره تلفن تماس و آس مركز جامع علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

دانشگاه علمي كاربري بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين اسن قزوين و قزوين – جاده قديم قزوين كرج – نرسيده به سه راه شهر صنعتي-جنب نمايندگي سايپا ،مجتمع بهزيستي ۷۲ تن شهيد واقع است. همچنين شماره تماس اين دانشگاه ۰۲۸-۳۳۲۹۲۶۶۶ ميشد.

شرايط اختصاصي و امكانات رفاهي علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

پذيرش اين دانشگاه شرايط اختصاصي خاصي ندارد.

 • وسيله اياب و ذهاب : ندارد
 • سلف سرويس : دارد
 • خوابگاه : ندارد

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين هر سال اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه براي ترم مهر ماه و اواخر آذر و اوايل دي ماه براي ترم بهمن ماه، از طريق سايت سنجش به وسيله انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (Educational records) دانشجو صورت مي گيرد. داوطلن پس از پذيرش اين دانشگاه مي توانند دست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام بدون كنكور به دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين مراجعه نمايند.

شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

 1. اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. نداشتن عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: صورتي كه داوطلب قبلا نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، يد تغيير نظر او احراز شود.
 3. عدم سابقه عضويت ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده.
 4. نداشتن فساد اخلاقي
 5. شهرت نداشتن به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي طول تحصيل يا زمان اشتغال ( صورت اشتغال قبلي)
 6. داشتن توانايي جسمي متناسب رشته تحصيلي و عدم اعتياد به مواد مخ.
 7. داشتن ديپلم سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي، كار دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي)
 8. داشتن ساير شرايط ثبت نام به صورت اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.
 9. داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلن مرد، منج دفترچه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي.

مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ميتوانيد از طريـق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد يا صفر شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سايراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ از تماس حاصل فرماييد.

مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي (university of applied science and technology iran)

كليه داوطلن ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي يد اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي زمان ثبت نام به بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين ارايه نمايند.

 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه مشاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه مشاغل رشته متناسب استفاده مينمايند.
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه مشاغل.
 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي فارغ التحصيلاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است.

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

ثبت نام و ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي بهزيستي و مين اجتماعي اسن قزوين

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۲۹:۳۲ توسط:avije موضوع: نظرات (0)